Commissievergaderingen

Maandag 6 februari 2012

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

BES aangelegenheden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Tweede pakket wetgeving financiële markten (tweede FM-pakket)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

BES aangelegenheden met de minister voor Immigratie en Asiel

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

Werkbezoek aan DNB

Werkbezoek
Amsterdam (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:15 - 14:45 uur

BES aangelegenheden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Werkprogramma Europese Commissie

Notaoverleg
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:45 - 16:15 uur

BES aangelegenheden met de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal