Algemeen overleg : BES aangelegenheden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

6 februari 2012
13:15 - 14:45 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

2e HERZIENE CONVOCATIE i.v.m. toevoeging agendapunt.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.W.E. Spies
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • W. Hachchi (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)
 • E. Lucassen (PVV)
 • M.H.P. van Dam (PvdA)
 • W. van Gent (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  BES aangelegenheden

 2. 2

  Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering motie Ortega-Martijn/Van der Staaij over kinderleed binnen het Koninkrijk (33 000 IV nr. 36)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie voor KR over het IUCN rapport natuurbescherming Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data