Algemeen overleg : BES aangelegenheden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De vergadering is geweest

6 februari 2012
9:30 - 11:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

HERZIENE CONVOCATIE i.v.m. toevoeging agendapunt.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • W. Hachchi (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)
 • E. Lucassen (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  BES aangelegenheden op het beleidsterrein van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 2. 2

  Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie om een stand van zaken-schets inzake de onderwijsaangelegenheden op de BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van de brief van de Raad van State inzake het afnemen van (staats)examens voortgezet onderwijs buiten Nederland

  Te behandelen:

  Loading data