Commissievergaderingen

Woensdag 5 december 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy, Sub-Committee on External Relations

Werkbezoek
New York (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Vergadering
Parijs (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 09:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 11 december 2018 (is verplaatst naar 4 december om 10.00 uur)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Verzamelwet Brexit

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Pensioenonderwerpen (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

parlementaire delegatie Indonesië

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad op 6 en 7 december 2018 in Brussel

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Van der Lee om een kabinetsreactie op het bericht “Milieuorganisaties dreigen Klimaatakkoord niet te tekenen

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Voorbereidingsgroep Rondetafelgesprek WW-fraude

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:15 - 16:15 uur

Luchtvaart

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering (direct aansluitend aan de procedurevergadering)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

JBZ Raad op 6 en 7 december 2018 in Brussel (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Werklunch met Kroatische parlementariërs

Gesprek
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Rijksvastgoed (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

EU-Gezondheidsraad d.d. 7 december 2018

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep RTG arbeidsparticipatie van vrouwen en mogelijkheden om potentieel beter te benutten

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Voorbereidingsgroep Open data (Schaperkamer)

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:45 - 15:15 uur

Werkgroep Advies aanvraag niet-letale steun aan niet-statelijke gewapende groepen GEANNULEERD

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

e-id/ paspoorten (AO is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

voorbereidingsgroep Van Haga

Vergadering
(besloten)