Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om een uitgebreid algemeen overleg familie- en personenrecht
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie AMC op oordeel IGJ inzake steekincident en op NRC-berichtgeving over strafbeschikkingen
Brief lid / fractie
Download Verzoek schriftelijke vragenronde voorafgaand aan algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand op 19 december 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering op 5 december 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 5 december 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek algemeen overleg over het thema waarheidsvinding en het stelsel van jeugdbescherming
Brief lid / fractie
Download Kabinetsreactie wetsevaluatie OM-afdoening: publicatie NRC

Deelnemers


Agendapunten

6
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
31
Stafnotitie - toelichting Security Union
32
Prioritering werkprogramma EC 2019
34
Stafnotitie - Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie over het EU-Voorstel: Uitbreiding bevoegdheden Europees Openbaar Ministerie
35
Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2019

Details

Woensdag 23 januari 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 6 februari 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 20 februari 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
KROKUSRECES 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019
Woensdag 13 maart 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 27 maart 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 10 april 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 24 april 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
MEIRECES 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019
Woensdag 22 mei 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 5 juni 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 19 juni 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 3 juli 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
ZOMERRECES 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019
36
Planning algemeen overleg over rechtspraak

Details

Het algemeen overleg over rechtspraak zal voor eind januari 2019 worden gepland.
45
Brievenlijst
46
Stafnotitie - Voorstel kennisbehoefte Politieacademie