Algemeen overleg

JBZ Raad op 6 en 7 december 2018 in Brussel (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg: "JBZ Raad op 6 en 7 december 2018 in Brussel (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg JBZ Raad op 6 en 7 december 2018 in Brussel (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 5 december 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december 2018, over de JBZ Raad op 6 en 7 december 2018 in Brussel (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten