Debat geweest
5 december 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 december 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 5 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Inventarisatie belangstelling technische briefing ANWB over Elektrisch Rijden Monitor 2018 op 12 december van 12.00-13.00 uur
11
Advies Bureau ICT-toetsing (BIT) over het project DigiInhuur voor inhuur van externe medewerkers

Te behandelen:

52
Geplande commissieactiviteiten tot aan het krokusreces

Details


05-12-2018 11.15 - 16.15 Algemeen overleg Luchtvaart
06-12-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoorordening
06-12-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (samenhangend met de Najaarsnota)
06-12-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (samenhangende met de Najaarsnota)
06-12-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragenWijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (samenhangend met de Najaarsnota)
06-12-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Maritiem
06-12-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
11-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 
11-12-2018 13.30 - 13.45 Petitie Helmplicht voor de snorfiets
12-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen HSL-Zuid 
13-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan
19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
19-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming 
19-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting OV en Spoor
10-01 t/m vr 11-01 Werkbezoek Tweedaags werkbezoek aan een waterstoffabriek
De leden Amhaouch (CDA), Von Martels (CDA), Sienot (D66), Kröger (GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Stoffer (SGP) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek dat nog tot en met 7 december 2018 openstaat voor inschrijving.
15-01-2019 13.30 - 13.45 Petitie Verbetering realisatie zero emissie busvervoer
16-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Internationaal Spoor
17-01-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
23-01-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
23-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
24-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing
06-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
20-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
53
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34935 Wijziging van de Wet bescherming Antarctica

2. Debatten
 • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
 • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
  Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018
 • Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018
 • Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
 • Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018
 • Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
 • Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
 • Dertigledendebat over de norm voor schadelijk fijnstof
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
 • Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
 • Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
 • Dertigledendebat over het gebruik van vervuilde grond bij nieuwbouwprojecten
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 28 november 2018
 • Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 29 november 2018

4. VAO's en VSO's
 • VAO Nucleaire veiligheid met als eerste spreker het lid Wassenberg (PvdD)
 • VAO Spoorveiligheid/ERTMS met als eerste spreker het lid Laçin (SP)
55
Voorstel van het lid Laçin (SP) om een nadere toelichting te ontvangen inzake de intrekking van een notificatie van een verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol en Lelystad Airport

Te behandelen:

56
Voorstel van het lid Van Eijs (D66) tot omzetting van het algemeen overleg Milieuraad d.d. 6 december in schriftelijk overleg

Te behandelen:

57
Voorstel van het lid Laçin (SP) om een brief van de staatssecretaris te vragen voor het AO Spoorordening m.b.t. de doorrekening van btw na de omvorming van ProRail tot ZBO

Te behandelen:

58
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om een werkwijzeafspraak te maken ten aanzien van de sprekersvolgorde bij notaoverleggen en wetgevingsoverleggen van de commissie I&W

Details

Besluit: Voortaan zal de commissie bij de genoemde overlegsoorten dezelfde sprekersvolgorde hanteren als bij de begrotingsbehandeling.
59
Signaal van het lid Van Aalst (PVV) over voorvallen waarbij de pers eerder werd geïnformeerd dan de Kamer

Details

Besluit: De commissie herkent dit punt van aandacht.
60
Voorstel van het lid Schonis (D66) om begin volgend jaar een algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart te voeren en het algemeen overleg Luchtvaart van heden qua tijdsduur in te korten

Details

Besluit: Er is onvoldoende steun voor dit voorstel.