Commissievergaderingen

Donderdag 5 september 2019

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid.

Werkbezoek
Parlement Finland

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep Schulden bespreking conceptrapport

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Tussenevaluatie van het experiment promotieonderwijs

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Duurzaam vervoer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (verplaatst naar 30 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Personeel Defensie (verplaatst naar 11 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Gesprek met de Commissie van Aanbeveling over de werving van een lid voor de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD (gesprek voor de leden van de Benoemingscommissie uit de commissie BiZa).

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Maatschappelijk middenveld (VERPLAATST NAAR 31-10-2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:30 - 15:30 uur

Arbeidsomstandigheden/Handhaving (tijdstip gewijzigd)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda thema Migratie

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Transportraad d.d. 20 september 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek lid Beckerman (SP) om een brief te ontvangen over de resultaten van de oproep van de minister en Commissaris van de Koning in Groningen met een reactie daarop

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep NVWA

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep extern onderzoek taken en functies Europese Commissie

Vergadering
(besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Voedsel

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (verplaatst naar 9 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bloedvoorziening

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Agema (PVV) om uitstel algemeen overleg Orgaandonatie d.d. 11 september 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (35000-VI-121)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang wijziging besluit periodieke registratie Wet BIG physician assistant - 2019Z13917

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie op IOB-evaluatie van DCV (GEANNULEERD)

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Ruimtevaart

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Wapenexportbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Politie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:45 - 16:45 uur

Advies RvC over publieke omroep en advies ROB/RvC over lokale omroep

Technische briefing
Klompezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35269)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)