Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg over politie op 5 september 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg,. gehouden op 5 september 2019, over Politie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten