Algemeen overleg : Duurzaam vervoer

De vergadering is geweest

5 september 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. de Pater-Postma (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken inzake wetsvoorstel differentiatie parkeertarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van Aalst, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2019, over (snel)laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, de rol van Fastned en de rol van gewone pomphouders

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Signaalrapportage ILT inzake onderzoek OM t.a.v. biodiesel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Doorrekeningen die na maart zijn opgeleverd t.b.v. het komen tot het definitieve Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel voor een Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de signaalrapportage ILT inzake onderzoek OM t.a.v. biodiesel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarrapportage energie voor vervoer 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering afspraken over duurzame mobiliteit uit het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Handhavingsperspectief n.a.v. strafrechtelijk onderzoek fraude biodiesel

  Te behandelen:

  Loading data