Debat geweest
5 september 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 5 september 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 5 september 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Welkom terug aan het lid Van der Graaf (CU)

Details

De voorzitter heet mevrouw Van der Graaf (CU), die na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof is teruggekeerd in de Kamer, opnieuw van harte welkom in de commissie Europese Zaken.
2
Welkom aan twee nieuwe medewerkers

Details

De voorzitter heet de rijkstrainees Matthijs Even en Hylke de Sauvage Nolting van harte welkom in de Kamer als nieuwe griffiemedewerkers. Zij zullen het komende halfjaar respectievelijk de commissiestaf in Den Haag en de parlementaire vertegenwoordiging in Brussel versterken.
3
Reactie commissie Europese Zaken van de Sénat de la Republique Française m.b.t. vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (LXI COSAC) d.d. 25 juni 2019
4
Brievenlijst
5
Zijbijeenkomst inzake MFK-dossier met Letse delegatie tijdens EMU-conferentie op maandag 9 september 2019
8
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019 (Kamerstuk 21501-02-2032)

Te behandelen:

9
Antwoorden op vragen commissie over de financiële situatie Raad van Europa (Kamerstuk 20043-119)

Te behandelen:

11
Reactie Europese Commissie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure (Kamerstuk 29911-239)

Te behandelen:

12
17
Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie (Kamerstuk 35078-8)

Te behandelen:

19
20
EU-voorstel: Mededeling “Versterking van de rechtsstaat door meer bewustmaking, jaarlijkse toetsing en doeltreffender handhaving” COM (2019) 343

Te behandelen:

21
Brief aan COSAC Troika inzake transparantie
22
COSAC Questionnaire ten behoeve van het halfjaarlijks rapport van de COSAC
23
EU-Voorstellen
24
Nog te ontvangen brieven

Details

  • Aan minister buza - Appreciatie van COM (2019) 343 Mededeling “Versterking van de rechtsstaat door meer bewustmaking, jaarlijkse toetsing en doeltreffender handhaving”.

Besluit: Ter informatie.
25
Commissie-agenda

Details

09-09-2019 13:15 - 14:15 Gesprek inzake MFK-dossier met Letse delegatie tijdens EMU-conferentie
10-09-2019 16:30 - 17:30 Ontvangst 73e Leergang Buitenlandse Betrekkingen door het lid Leijten (SP)
10-09-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019  
26-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
03-10-2019 18:00 - 20:00 AO Nederlandse belangenbehartiging in de EU
06/07-10-2019 Werkbezoek Londen, Verenigd Koninkrijk, inzake Brexit
08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019
10-10-2019 rapporteurswerkbezoek Venetië-Commissie van de Raad van Europa
17-10-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019
26-11-2019 16:30 - 19:30 AO Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU (*)
27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019
28-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki
19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

(*) Planning onder voorbehoud van commissieactiviteiten in het kader van het rapporteurschap op dit thema.

Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Nog te plannen:
- werkbezoeken Boedapest, Parijs, Brussel

Besluit: Ter informatie.


 
26
Stand van zaken voorgenomen werkbezoeken