Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 5 september 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken d.d. 5 september 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 5 september 2019
21
Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel “Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)”

Te behandelen:

38
Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Kamerstuk 30196-670)

Te behandelen:

44
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Te behandelen:

47
Literatuurstudie (Rapport) Sociale huurmarkt internationaal vergeleken, te betrekken bij de procedurevergadering BiZa van 5 september 2019
48
Stafnotitie m.b.t. het oriënterend voorstel voor een werkbezoek Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer
51
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (Kamerstuk 32757-153)

Te behandelen:

53
Voorstel van het lid Den Boer (D66) voor het inplannen van een rondetafelgesprek over 'integriteit in het openbaar bestuur' in het najaar van 2019.
54
Stafnotitie - rondetafelgesprek positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
57
Reactie op verzoek commissie over verlening van toestemming voor (besloten) technische briefing over de Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Kamerstuk 35242)

Te behandelen:

60
Stafnotitie - m.b.t. het voorstel voor het afleggen van een werkbezoek Grensoverschrijdende samenwerking Interreg Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog / Nassau
61
Verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) om een rondetafelgesprek te organiseren eind oktober over de veiligheid van stadions. Eind september komt er een eindrapport van Royal Haskoning DHV uit. Zie bijlage voor nadere informatie.

Te behandelen:

63
Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een reactie te ontvangen, ruim voor dinsdag 10 september om 12 uur, van de minister BZK op de berichtgeving in de Volkrant over "schaarste woningmarkt: kabinet trekt miljarden uit om ‘wooncrisis’ te beteugelen"

Te behandelen:

64
Kennisagenda commissie BiZa/ voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies