Commissievergaderingen

Dinsdag 3 november 2020

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission to the 3 November 2020 General elections in the United States of America

Werkbezoek
VS (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 206th session of the Governing Council (Extraordinary virtual session)

Werkbezoek
On-line (besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs meeting to be held by videoconference

Vergadering
On-line (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren (Kamerstuk 35300-A-92)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Stichting Dutch Child Center (digitaal) - cliëntenorganisatie binnen de jeugdhulp

Petitie
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Beleidskader Inclusieve Mobiliteit (Via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Programma Cultuureducatie met kwaliteit in het mbo door CJP (geannuleerd)

Petitie
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Vergadering Rapporteurschap rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Vergadering
(besloten)

kunstcommissie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Kunstcommissie

Vergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Oude zaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 20:30 uur

Vuurwerk

Notaoverleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over studie ‘Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020. Gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij’ (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 20:30 uur

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat - omgezet in schriftelijk overleg

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:30 - 21:00 uur

Rondetafelgesprek Pensioenakkoord (deel I) (wordt tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 10 november 2020

Algemeen overleg
Thorbeckezaal