Algemeen overleg : Raad Algemene Zaken dd 10 november 2020

De vergadering is geweest

3 november 2020
18:30 - 20:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Europese Zaken
Derde herziene convocatie ivm maximale spreektijdindicatie:

*** Het is niet mogelijk gebleken om het algemeen overleg te verlengen. Gelieve rekening te houden met een spreektijd van 3 minuten per fractie in eerste termijn. ***


 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  H.S. Veldman (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 10 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Raad Algemene Zaken dd 13 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Bisschop over de verwachte Nederlandse afdrachten aan de EU tot 2058 in kaart brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Appreciatie Commissievoorstel gecoördineerde aanpak COVID-19 respons

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  EU-voorstel: Mededeling An Economic and Investment Plan for the Western Balkans COM (2020) 641

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  EU-voorstel: Mededeling inzake EU-uitbreidingsbeleid 2020 COM (2020) 660

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording van de lijst van feitelijke vragen over de Mededeling inzake EU-uitbreidingsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsappreciatie Uitbreidingspakket 2020

  Te behandelen:

  Loading data