Commissievergaderingen

Donderdag 3 september 2015

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Syrische Oppositie Coalitie

Gesprek
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek betalen in het openbaar vervoer 2.0

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: gewasbescherming buiten de landbouw

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Klompezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Drones

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Medaille-uitreiking CBMI-missie in Irak

Werkbezoek
"De Meenthe", Stationsplein 1, 8331 GM te Steenwijk.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Autobrief 2

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 13:45 uur

Accreditatie en examencommissies

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (in de Suze Groenewegzaal)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Sjoerdsma om minister BuZa te verzoeken de Kamer vóór het AO RBZ van heden een brief te sturen over bericht voorstel Frankrijk, Duitsland en Italië om herziening asielregels te bespreken tijdens de...

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Extra Landbouw- en Visserijraad op 7 september 2015

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Discriminatie (voortzetting van het algemeen overleg van 1 april 2015) (verplaatst naar 9 september 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (NB: eindtijd gewijzigd)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezending Compensatieplan pgb'ers

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Inhoudelijke kabinetsprioriteiten op milieugebied tijdens Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (Dreeskamer)

Technische briefing
Dreeskamer (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Spoor (verplaatst naar 10 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (34234)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Terrorismebestrijding (wordt samengevoegd met het algemeen overleg IVD-aangelegenheden)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Algemeen overleg
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden) (34224)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure - Inbreng vragen n.a.v. AO IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:15 - 15:30 uur

Verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA in Troelstrazaal

Technische briefing
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Better regulation door EC-ambtenaar Robert Scharrenborg (in de Aletta Jacobszaal)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)/Gymnich

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA: VERPLAATST, nieuw tijdstip 14.15-15.30 uur.

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Deal van de P3+3 en Iran over het nucleaire programma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Toevoeging stukken aan agenda algemeen overleg over kinderopvang op 9 september 2015

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om brief over naar IS overgelopen Nederlandse militair

E-mailprocedure
(besloten)