Procedurevergadering

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering OCW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 3 september 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 3 september 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Planning van werkzaamheden

Details

  • wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel media op 16 november 2015
  • wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel cultuur op 30 november 2015
2
Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 2 juli 2015
8
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de status van NPO 1 als nationale rampenzender

Te behandelen:

28
Voorstel van wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Te behandelen:

30
Aanbieding advies "Een goede start voor het jonge kind" van Onderwijsraad
56
Aanbieding verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 mei en 19 mei 2015, met betrekking tot de beleidsterreinen onderwijs en cultuur en audiovisueel

Te behandelen:

61
Verzoek van het lid Van Meenen om een een reactie van de staatssecretaris te verzoeken op het rapport over pabo-gediplomeerden die lesgeven in het vmbo en deze reactie te zijner tijd te betrekken bij het algemeen overleg Leraren.

Te behandelen: