Debat geweest
3 september 2015 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 3 september 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 3 september 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

03-09-2015 Algemeen overleg Discriminatie (voortzetting van het algemeen overleg van 1 april 2015)
09-09-2015 Gesprek Integrale visie rechtspositie politieke ambtsdragers (gesprek met decentrale overheden)
17-09-2015 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
22-09-2015 Gesprek met leden van de commissie Stad inzake de Agenda Stad
23-09-2015 Algemeen overleg Agenda Stad
08-10-2015 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
29-10-2015 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
12-11-2015 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
26-11-2015 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
10-12-2015 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Integriteit
Algemeen overleg Decentralisatie en participatie
Algemeen overleg Paspoorten en Reisdocumenten
Algemeen overleg Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Evaluatie verkiezingen (later dit jaar)
Algemeen overleg Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers
Algemeen overleg Open data
Algemeen overleg Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten (Kamerstuk 34 065)

Besluit: Middels een e-mailprocedure kunen de leden aangeven welke AO's mogelijk te combineren zijn met elkaar. Daarna gaat de commissiestaf over tot het plannen van de (ongeplande) AO's.
16
Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

Te behandelen:

25
Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen

Te behandelen:

28
Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Te behandelen:

33
Start implementatie Voorop in Europa per 1 september 2015
34
Verzoek om een schriftelijke reactie te vragen aan de minister van BZK inzake de uitvoering van de motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (33962-115)

Te behandelen: