Commissievergaderingen

Woensdag 2 september 2015

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer over vastgoed bij de nationale politie (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Inventarisatie aanvullende vragen over de sluiting van rechtbanken

E-mailprocedure

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Nieuwe financieringssystematiek kinderopvangtoeslag

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Extra Landbouw- en Visserijraad op 7 september 2015 (verplaatst naar 3 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Arab West Understanding inzake actuele situatie in Egypte

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Nieuwe financieringssystematiek kinderopvangtoeslag

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek rondetafelgesprek locatiebeleid Rechtspraak

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gesprek met ambassadeur van Luxemburg over het Luxemburgse EU-Voorzitterschap

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

contactgroep Verenigd Koninkrijk

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (verplaatst naar 3 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Krimp in het onderwijs (Wordt omgezet naar een notaoverleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)/Gymnich: AO verplaatst naar 3 september 15.30-17.30 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Verzamel algemeen overleg Cultuur

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek uitstel besluit Raad voor de rechtspraak

E-mailprocedure
(besloten)