Algemeen overleg : IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding

De vergadering is geweest

2 september 2015
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
11e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H.A. Plasterk
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • G.A. van der Steur
  minister van Veiligheid en Justitie
 • L.F. Asscher
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • L. Bontes (GrBvK)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • J. Recourt (PvdA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging n.a.v. het AO AIVD aangelegenheden, gehouden op 10 februari 2015, i.v.m. de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Schouw, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over het bericht dat bevriende veiligheidsdiensten digitaal spioneren in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015, over perikelen bij de AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over afluisterpraktijken in ons land

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nadere reactie op “Committee Study of the CIA’s detention and interrogation program”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het rapport "Bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD; Gevolgen van de budgettaire turbulentie in de periode 2012-2015"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie om informatie met betrekking tot AO IVD-aangelegenheden over onder andere een reactie op de verklaring van KPN over het aftappen van haar telefonieverbindingen door de Duitse veiligheidsdienst en over de beweringen van het Oostenrijks parlementslid Pilz

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 39

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake het afluisteren van advocaten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de uitlatingen van de Oostenrijkse parlementariër Pilz inzake het aftappen en doorspelen naar de NSA van Nederlands dataverkeer door de Duitse inlichtingendienst BND

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 39 (DTN 39)

  Te behandelen:

  Loading data