Commissievergaderingen

Donderdag 1 november 2018

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - Parliamentary Speakers’ Summit at the G20

Werkbezoek
Buenos Aires, Argentina (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Kennismakingsgesprek Nederlandse rechter in het EHRM

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verplichte eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Begrotingsonderzoek EZK

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Gesprek met de Kiesraad inzake Kiesrecht en verkiezingen

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

MIVD

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:45 - 11:45 uur

Free Press Unlimited

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Behandelvoorbehoud migratievoorstellen (is verplaatst naar 31 oktober 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Behandelvoorbehoud EU-voorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en oprichting cybersecurity kenniscentrum

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de voorbereidingsgroep NVWA om de inbrengdatum voor de inventarisatie voor aanvullende onderzoeksvragen voor de onderzoeken voor de NVWA met een week uit te stellen (van vrijdag 2 november 2018 naar vrijdag 9 november 2018).

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep Arbeidsmarkt in de Zorg

Vergadering
Oudkamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Veiligheidsaspecten arbeidsomstandigheden luchtvaart

Vergadering

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302) (Kamerstuk 35046)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Brief inzake ”Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR” inzake Voertuig 12kN Air Assault toevoegen aan wetgevingsoverleg Materieel Defensie

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Huisvestingswet (2014) ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur TK 35036)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Aard, omvang en aanpak ondermijning

Rondetafelgesprek
Oude zaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Infectiepreventie (Let op - is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bronnen betrokkenheid groepen beschieting wijk Sheikh Maqsood

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Free Press Unlimited verplaatst naar 10.45 uur.

Bijzondere procedure
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (TK 35022)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bij de Belastingdienst

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht (34775-VI-115)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet centraal aandeelhoudersregister

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (TK 34682-6)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Regeldruk

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Kröger (GL) om de staatssecretaris IenW uit te nodigen voor het AO Stint

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Instellingswet WRR in verband met een nadere regeling met betrekking tot de weder benoeming van de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (TK 35037)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Chroom-6 bij Defensie

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[HERZIENE E-MAILPROCEDURE] EUZA - Bezoek Britse parlementsleden op maandag 5 november in het kader van Brexit

E-mailprocedure
(besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

BBC-vergadering

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Ondermijning en informatie-uitwisseling (uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel toevoegen WODC- rapport 'Lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor'(eerste editie) aan ao strafrechtelijke onderwerpen op 8 november a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

CEO Gavi dr. Seth Berkley

Bijzondere procedure
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 17:00 uur

E-MAILPROCEDURE - voorstel van het lid Nijboer (PvdA) om de minister van Financiën uit te nodigen bij de wgo's over het Belastingplan

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Stint (eerste termijn)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal