Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 november 2018
12:15 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • S. Karabulut (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  ma 05-11-2018 18.00 - 22.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  wo 07-11-2018 11.00 - 12.00 Gesprek heer Obiora Okafor, VN-onafhankelijke deskundige voor mensenrechten en internationale solidariteit
  do 08-11-2018 13.00 - 14.00 Bijzondere procedure Delegatie Israëlische en Palestijnse oud politici
  do 08-11-2018 15.30 - 18.00 Algemeen overleg artikel-100 MINUSMA.
  wo 14-11-2018 en do 15-11-2018 begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
  di 13-11-2018 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Bill Browder inzake Magnitsky-Act
  di 13-11-2018 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facilty
  do 15-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 22-11-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië
  do 29-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 29-11-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg NAVO
  do 29-11-2018 20.00 - 22.00 Algemeen overleg OVSE
  do 13-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 13-12-2018 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure David Sheen, Israelische journalist
  do 20-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 31-01-2019 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
 3. 3

  Verzoek Ambassade van de Republiek Moldavië, namens Moldavische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 21 november 2018

 4. 4

  Verzoek Kashmir Peace Council Netherlands tot aanbieding petitie m.b.t. mensenrechtenschending in Kashmir d.d. 6 november 2018

 5. 5

  Mededeling Ambassade van het Koninkrijk Saudi-Arabië m.b.t. uitstel bezoek Supervisor Generaal van King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre en Saoedische delegatie aan Nederland d.d. 11-13 november 2018

 6. 6

  Toezegging toesturen onderbouwing besluit niet-ondersteunen kernwapenverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting BZ begrotingsartikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Kamerstuk 31271-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Huidige Nederlandse beleid ten aanzien van Saoedi-Arabië

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Betrokkenheid Saoedi-Arabië bij moord op journalist Jamal Khashoggi

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Intensivering mensenrechtenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Goedkeuring van de op 21 december 2015 te Astana tot stand gekomen Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds (Trb. 2016, 91)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling over efficiëntere besluitvorming in het GBVB

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  • 2018Z19011 Aan minister Buza - verzoek inzake bijeenkomst over Europese Magnitsky Act. 22-10-2018
  • 2018Z18953 Aan minister Buza - inbreng NL CCW conferentie 19-10-2018
  • 2018Z18136 Aan minister Buza - feitelijke vragen begroting Buza 2019 09-10-2018
  • 2018Z18135 Aan minister Buza - feitelijke vragen HGIS-nota 2019 09-10-2018
  • 2018Z17843 Aan minister Buza - feit vragen art-100 Nl bijdrage anti-ISIS en inzet in Irak 05-10-2018
  • 2018Z17845 Aan minister Buza - feit vragen art-100 MINUSMA en veiligheidsinzet Sahel 05-10-2018
  • 2018Z17368 Aan minister Buza - verzoek planningsbrief 2019 02-10-2018
  • 2018Z15796 Aan minister Buza - voornemen Britse sancties tegen Rusland nav aanslag Skripal 11-09-2018
 15. 15

  Openstaande toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek brief minister van Buitenlandse Zaken met het verslag van zijn reis aan West- en Noord- Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek aan minister om afschrift reactie op brief Military Court Watch.

  Te behandelen:

  Loading data