Algemeen overleg

Regeldruk

Algemeen overleg: "Regeldruk "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Regeldruk 1 november 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 november 2018, over Regeldruk
Brief commissie
Download Openbaarmaking van de notitie over de resultaten van een internetconsultatie onder ondernemers over hun ervaringen met de regeldruk

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten