Inbreng schriftelijk overleg

Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht (34775-VI-115)

Inbreng schriftelijk overleg: "Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht (34775-VI-115)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene Convocatie inbreng schriftelijk overleg Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht (34775-VI-115) op 1 november 2018

Agendapunten

3
Reactie op verzoek commissie inzake een proeve van wetgeving over 'Herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken' van de Universiteit van Maastricht en de Stichting Restorative Justice Nederland (RJN)

Te behandelen: