Inbreng schriftelijk overleg : Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht (34775-VI-115)

De vergadering is geweest

1 november 2018
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Buiten de rechter om?

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake een proeve van wetgeving over 'Herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken' van de Universiteit van Maastricht en de Stichting Restorative Justice Nederland (RJN)

  Te behandelen:

  Loading data