Debat geweest
1 november 2018 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BUHA OS d.d. 1 november 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BUHA OS d.d. 1 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Activiteiten commissie:

Details

31-10-2018 10.00 - 11.30  Gesprek  Speciaal pleitbezorger van de VN inclusieve financiering voor ontwikkeling    
31-10-2018 17.00 - 20.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel    
01-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
01-11-2018 17.00 - 18.00  Bijzondere procedure  CEO van Gavi 
07-11-2018 09.00 - 11.00  Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap  Opvang in de regio    
14-11-2018 13.00 - 15.30  Algemeen overleg Begrotingsonderzoek BuHa-OS 2019
14-11-2018 16.00 - 18.00  Algemeen overleg  Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (gewijzigd tijdstip)
15-11-2018 11.00 - 12.00  Technische briefing  Indicatoren --> Geannuleerd.
15-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
15-11-2018 14.00 - 16.30  Algemeen overleg  Handel
20-11-2018 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking    
21-11-2018 09.30 - 10.30  Gesprek  Hoofd UNDP, dhr. Achim Steiner    
22-11-2018 14.00 - 17.00  Algemeen overleg  Wapenexportbeleid
201848 Deze week plenaire begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamerwerking   
29-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
13-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
20-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering 
 
2
Verzoek Simavi tot aanbieding manifest over sanitatie doelstelling van het kabinet voor 2020/2030 d.d. 20 november 2018
3
Verzoek MVO, namens Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil en Solidaridad, tot aanbieding monitoringsrapportage duurzame palmolie 2017 d.d. 14 november 2018
4
Verzoek PBLCO, namens CEO van Gavi, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 1 november 2018
5
Werkbezoek 2019
9
Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018, over het bericht dat het Frans-Nederlands wapenbedrijf Thales voornemens is volgende week deel te nemen aan de conferentie van de Saudische kroonprins in Riyad

Te behandelen:

18
[EU SIGNALERING] AO RBZ/Handel d.d. 31 oktober 2018
19
Openstaande brieven aan bewindspersonen:

Details

  • 2018Z19272, aan min. BuHa-OS, Feitelijke vragen begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 d.d. 17-10-2018 
  • 2018Z18647, aan min. BuHa-OS, Verslag inzake wijziging van de Kaderwet subsidies d.d. 17-10-2018 
  • 2018Z17143, aan min. BuHa-OS, Procedure vaststelling jaarplanning 2019 d.d 26-09-2018 
  • 2018Z15788, aan min. BuHa-OS, reactie promomeisjes Heineken en stavaza motie 26485-277 d.d. 11-09-2018