Audiovisuele vergaderbeelden afnemen

Met de app Debat Direct zijn de vergaderingen in de Tweede Kamer live te volgen op telefoon of tablet. Debat Direct is te downloaden voor apparaten met:

Vanaf 3 september 2019 zijn de beelden van openbare vergaderingen van de Tweede Kamer in Debat Direct beschikbaar. Het gaat dan zowel om plenaire als om commissievergaderingen. Media kunnen deze functionaliteit gebruiken voor journalistieke doeleinden, om fragmenten in hoge beeldkwaliteit te downloaden of te embedden op de eigen website.

Om beelden in hoge beeldkwaliteit te verkrijgen dient eerst een account te worden aangemaakt door een erkend massamedium. Voor de definitie van erkend massamedium gebruikt de Tweede Kamer de definitie die door de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) wordt gehanteerd als richtsnoer. Concreet gaat het om elk medium dat zich richt op een groot deel van het publiek en voor iedereen beschikbaar is. Het medium bevat verder in belangrijke mate nieuws, analyse, commentaar en/of achtergrondinformatie over een gevarieerd deel van de (parlementaire) actualiteit.

Licentievoorwaarden

Op het gebruik van de beelden zijn de Licentievoorwaarden Audiovisueel Materiaal Tweede Kamer van toepassing.