Opnamerichtlijnen voor journalisten

Er gelden regels voor het maken van geluids- en/of beeldopnamen in de gebouwen van de Tweede Kamer. Deze staan omschreven in de opnamerichtlijnen voor journalisten. Journalisten dienen kennis te nemen van de opnamerichtlijnen voor het aanvragen van accreditatie.