Een nieuw kabinet: benoeming en regeringsverklaring

Als partijen een nieuw kabinet hebben gevormd, benoemt de koning alle ministers en staatssecretarissen officieel. De formatie is dan klaar. Het eerste wat het nieuwe kabinet doet, is een debat voeren met de Tweede Kamer over het regeerakkoord.

Het kabinet-Rutte IV met de Koning op het bordes van Paleis Noordeinde. Foto: RVD

De beëdiging van de ministers en staatssecretarissen

Alle ministers en staatssecretarissen worden beëdigd door de koning. Ze beloven:

  • dat ze op een eerlijke manier gekozen zijn;
  • dat ze hun werk goed en eerlijk zullen doen; 
  • dat ze zich aan het Statuut van het Koninkrijk en de Grondwet zullen houden;
  • dat ze de koning trouw zullen blijven.

Als alle ministers zijn benoemd, gaan de minister-president en de ministers op de foto met de koning. Dit doen ze op de trappen naar het bordes (het platform voor de ingang) van Huis ten Bosch of Paleis Noordeinde. De bordesscène is het laatste moment van de formatie.

Een debat over het regeerakkoord

Het debat over het regeerakkoord begint met de regeringsverklaring: een samenvatting van het regeerakkoord. De minister-president leest de regeringsverklaring voor in de Tweede Kamer.

Op dezelfde of de volgende dag debatteert de Tweede Kamer over de verklaring. Alle Kamerleden, ministers en staatssecretarissen zijn erbij. Bij het debat wordt officieel duidelijk of de nieuwe regering én alle ministers en staatssecretarissen de steun hebben van meer dan 75 Kamerleden. Dat is bijna altijd zo, omdat de regeringspartijen al zo uitgebreid hebben overlegd.

Op 10 januari 2022 beëdigde koning Willem-Alexander het kabinet Rutte-IV in de Grote Balzaal van paleis Noordeinde. Vanwege een coronabesmetting legde minister van Financiën Sigrid Kaag de eed af via een beeldscherm.