De formatie 3: ministers en staatssecretarissen zoeken

De formateur is de man of vrouw die waarschijnlijk minister-president wordt. Hij of zij gaat mensen zoeken die minister of staatssecretaris willen worden voor de coalitiepartijen en maakt zo de formatie af.

Hoeveel ministers en staatssecretarissen?

Hoe meer zetels een coalitiepartij heeft in de Tweede Kamer, hoe meer ministers en staatssecretarissen van die partij zijn. De minister-president is meestal van de grootste partij.

Zijn alle ministers en staatssecretarissen gekozen? Dan komen de ministers voor het eerst bij elkaar in een vergadering, die constituerend beraad heet. De ministers laten daarin weten dat ze het eens zijn met het regeerakkoord, en ze besluiten definitief wie wat doet.

Brief aan de formateur

Voordat de kandidaten aan de slag kunnen, moeten zij een brief sturen aan de formateur. Daarin zeggen ze:

  • of ze andere banen hebben, en of ze daarmee gaan stoppen;
  • of ze (een deel van) een bedrijf bezitten, en of ze dat gaan verkopen;
  • dat ze zich zullen houden aan de geheimhoudingsverplichting.

Eind 2021 werd Mark Rutte formateur. Zijn nieuwe kabinet bestaat uiteindelijk uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen: de VVD levert 11 bewindspersonen, D66 9, het CDA 5 en de ChristenUnie 2. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is de helft van de ministers vrouw.