De Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Waar de Tweede Kamer nieuwe wetten kan wijzigen en maken, is de Eerste Kamer er alleen om nieuwe wetten goed- of af te keuren. Daarnaast controleert de Eerste Kamer, net als de Tweede Kamer, de regering. De Tweede en Eerste Kamer samen noemen we de Staten-Generaal of het parlement.

Hoe worden Eerste Kamerleden gekozen?

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de Provinciale Staten van elke provincie en door de kiescolleges voor de Eerste Kamer op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. 

De leden van de Provinciale Staten en de kiescolleges worden weer gekozen door de inwoners van de provincies en de Caribische gemeenten. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen sinds 2023 ook stemmen op leden voor een kiescollege. 

Nederlanders stemmen dus alleen indirect voor de Eerste Kamer. 

Wat doet de Eerste Kamer?

De Eerste Kamer moet wetsvoorstellen van de Tweede Kamer goedkeuren. Pas als de Eerste Kamer een wetsvoorstel heeft goedgekeurd, mag het wetsvoorstel een wet worden. De Eerste Kamer kan een wet alleen goedkeuren of afkeuren; ze kan het wetsvoorstel niet wijzigen. Meer informatie hierover leest u op de pagina Hoe wordt een wet gemaakt?.

De Staten-Generaal: de Eerste en Tweede Kamer samen

De Eerste en de Tweede Kamer samen zijn de Staten-Generaal. De Eerste Kamer heet officieel dan ook Eerste Kamer der Staten-Generaal en de Tweede Kamer de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De verenigde vergadering

De Tweede Kamer kan met de Eerste Kamer bijeen komen in de verenigde vergadering. De Voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering. De verenigde vergadering vindt alleen plaats in bijzondere situaties. De bekendste is op Prinsjesdag, waar de koning in de verenigde vergadering de troonrede voorleest. Ook de inhuldiging van een nieuwe koning of koningin gebeurt in een verenigde vergadering. Daarnaast kunnen de Eerste en Tweede Kamer samenkomen in een verenigde vergadering om een overleden lid van het Koninklijk Huis te herdenken.

Hoe mag de Eerste Kamer een wetsvoorstel veranderen?
*

Dit antwoord is onjuist.

De Eerste Kamer mag wetten niet veranderen.

Dit antwoord is onjuist.

De Eerste Kamer mag wetten niet veranderen.

Dit antwoord is onjuist. 

De Eerste Kamer mag wetten niet veranderen, dus ook niet in overleg met de minister.

Dit antwoord is juist!

De Eerste Kamer kan wetten alleen goedkeuren of terugsturen naar de Tweede Kamer.