Wat is de Tweede Kamer?

De Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten en controleert of de regering haar werk goed doet. Daarnaast speelt de Tweede Kamer een belangrijke rol bij het maken van beleid. De 150 leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen de Nederlandse bevolking.

Een overzicht van de plenaire zaal met veel Kamerleden

Hoe worden Tweede Kamerleden gekozen?

Nederland is een democratie; door te stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen bepalen de Nederlandse kiezers welke 150 kandidaten in de Tweede Kamer komen. Deze Kamerleden vertegenwoordigen de kiezers vier jaar lang, tot de volgende verkiezingen. U leest er alles over op de pagina Wat gebeurt er met mijn stem?.

Een coalitie en oppositie

Na de verkiezingen wordt er gekeken welke partijen de komende vier jaar willen gaan samenwerken. Deze samenwerking heet een coalitie. De partijen in de coalitie zitten in de regering. Partijen die niet in de coalitie zitten, zijn samen de oppositie. Meer informatie over de coalitie en oppositie vindt u op de pagina De formatie 1: een coalitie zoeken.

Bij dualisme is er afstand tussen de regering en de Tweede Kamer. De coalitie kán het oneens zijn met de regering. De coalitie is namelijk onderdeel van de Tweede Kamer en controleert de regering. Bij monisme is de band tussen de regering en de coalitie sterk, waardoor de coalitie regeringsplannen vrijwel altijd steunt.

De Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het kabinet en Europa

Het kabinet en de Tweede Kamer staan los van elkaar: Kamerleden zijn geen onderdeel van het kabinet, en de ministers en staatssecretarissen van het kabinet zijn geen onderdeel van de Tweede Kamer. Maar de Tweede Kamer en het kabinet hebben wel veel met elkaar te maken. De Kamer controleert het kabinet, maakt wetten met het kabinet en kan zelfs leden van het kabinet wegsturen. U leest er meer over op de pagina’s Wat doet de Tweede Kamer? en De Tweede Kamer en het kabinet.

De Tweede Kamer is niet de enige organisatie die het kabinet controleert. Ook de Eerste Kamer heeft een belangrijke rol: die controleert alle wetten die de Tweede Kamer goedkeurt nóg een keer. De Eerste en Tweede kamer samen noemen we het parlement of de Staten-Generaal. U leest er meer over op de pagina De Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer werkt niet rechtstreeks samen met de Europese Unie. Maar zij controleert wel wat de regering doet, als die met de Europese Unie overlegt. En de Tweede Kamer bespreekt wel vaak de manier waarop Europese regels worden omgezet naar Nederlandse wetten. U leest er meer over op de pagina De Tweede Kamer en Europa

Wat is waar?
*

Dit antwoord is juist!

De andere partijen in de Tweede Kamer noemen we de oppositie.

Dit antwoord is onjuist.

De Staten-Generaal zijn de Eerste en de Tweede Kamer samen.

Dit antwoord is onjuist.

De Tweede Kamer heeft geen 140, maar 150 leden.