Terugkijken op het begrotingsjaar: Verantwoordingsdag

Op 31 december eindigt het begrotingsjaar. In het begin van het nieuwe jaar wordt hierover een jaarverslag opgesteld. De Tweede Kamer ontvangt dit jaarverslag op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei. Kort daarna vindt het Verantwoordingsdebat plaats. De regering kijkt dan terug op het vorige begrotingsjaar en moet uitleggen of de doelen die vooraf waren gesteld ook zijn bereikt.

Het koffertje met de verantwoordingsstukken.

Op Verantwoordingsdag stuurt de minister van Financiën de Tweede Kamer het Financieel Jaarverslag van het Rijk en aparte jaarverslagen van elk ministerie. In de jaarverslagen laten de regering en de ministeries zien wat ze hebben gedaan, hoe dat past bij het regeerakkoord en wat dat heeft gekost.

In de maand juni debatteren de commissies in de Tweede Kamer over de financiële jaarverslagen en de rapporten van de Algemene Rekenkamer. De regering moet aan de Tweede Kamer uitleggen of de doelen zijn bereikt die vooraf waren gesteld. De regering kan bij het maken van de volgende begroting rekening houden met wat er tijdens Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer is gezegd.

Net als op Prinsjesdag heeft de minister van Financiën een speciaal koffertje voor Verantwoordingsdag: daarop staat ‘Derde woensdag in mei’.

De Algemene Rekenkamer controleert de jaarverslagen. De president van de Algemene Rekenkamer biedt op Verantwoordingsdag een rapport aan de Tweede Kamer aan. In dat rapport beoordeelt de Rekenkamer het regeringsbeleid van het afgelopen jaar: zijn de gewenste beleidsdoelen bereikt en heeft het kabinet zich aan alle wetten en regels gehouden? Ook maakt de Rekenkamer opmerkingen bij de jaarverslagen van de ministeries. De Algemene Rekenkamer geeft veel informatie over deze controles op haar eigen website.

In onderstaande video vertelt Kamervoorzitter Vera Bergkamp meer over Verantwoordingsdag.