Plannen presenteren: rijksbegroting en Miljoenennota

Op Prinsjesdag leest de koning namens de regering de Troonrede voor: daarin vertelt de regering over de situatie in Nederland en de plannen van de ministeries. Daarna biedt de minister van Financiën het koffertje met de opdruk ‘Derde dinsdag in september’ aan de Tweede Kamer aan. In dat koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting.

De Troonrede

Op Prinsjesdag leest koning Willem-Alexander namens de regering de Troonrede voor. Daarin vertelt de regering hoe het gaat met Nederland en wat de belangrijkste plannen van de regering zijn voor het komende jaar.

De koning schrijft de Troonrede niet zelf; dat doen de ministers. Iedere minister schrijft over zijn of haar eigen beleidsterrein. De minister-president maakt daar uiteindelijk één verhaal van.

Na de Troonrede gaan de leden van de Tweede Kamer ’s middags om drie uur naar de grote vergaderzaal. Daar biedt de minister van Financiën zijn beroemde koffertje met de opdruk ‘Derde dinsdag in september’ aan de Tweede Kamer aan. In dat koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting.

Wat staat er in de Miljoenennota?

In de Miljoenennota (officieel de 'Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën') staan de volgende dingen:

  • Alle bedragen die bij de plannen in de Troonrede horen.
  • Hoe het gaat met de Nederlandse economie: bijvoorbeeld met de werkloosheid, ontwikkeling van inkomens, zorg en onderwijs. En de verwachte ontwikkelingen in Nederland, Europa en de wereld.
  • Hoe het gaat met de overheidsfinanciën, de ‘schatkist’. De Miljoenennota laat zien hoeveel geld de rijksoverheid denkt binnen te krijgen en uit te geven, en wat dat betekent voor de schulden van Nederland.
  • De prioriteiten van de regering.

Goedkeuring van de Tweede Kamer

Nadat de minister van Financiën de begrotingen voor het volgende jaar heeft gepresenteerd, moet de meerderheid van de Tweede Kamer goedkeuring geven aan die begrotingen. Dat gebeurt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen en daarna.

In onderstaande video vertelt Kamervoorzitter Vera Bergkamp meer over Prinsjesdag.