Tussentijdse controle: de Voorjaarsnota en de Najaarsnota

Tijdens het begrotingsjaar blijft de Tweede Kamer de regering controleren. De minister van Financiën moet de Tweede Kamer regelmatig een update geven over hoe het gaat met de begroting en de plannen van de regering.

Met de Voorjaarsnota en Najaarsnota informeert de minister van Financiën de Tweede Kamer over de uitgaven en inkomsten van de overheid. Hij of zij stuurt de Voorjaarsnota uiterlijk 1 juni naar de Tweede Kamer, en de Najaarsnota uiterlijk 1 december.

Blijkt uit zo’n nota dat een minister meer geld nodig heeft dan in de oorspronkelijke begroting? Bijvoorbeeld omdat er meer geld is uitgegeven dan gedacht? Dan is een aanvullende begroting nodig. Dat is een nieuw wetsvoorstel, waarover de Tweede en Eerste Kamer opnieuw debatteren en stemmen.