Overleg over grondbeleid op woensdag 16 april

16 april 2014

Op woensdag 16 april van 17.30 tot 20.30 uur debatteert de commissie voor Infrastructuur en Milieu met minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken). Het overleg gaat over het grondbeleid van het kabinet.


President Duitse Bondsraad bezoekt Staten-Generaal

15 april 2014

De Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer hebben maandag 14 april 2014 de president van de Duitse Bondsraad, Stephan Weil ontvangen. Daar had hij een besloten gesprek met beide Kamervoorzitters.


Bekendmaking kandidatenlijsten voor Europees Parlement op maandag 14 april in de Tweede Kamer

14 april 2014

De Kiesraad maakt op maandag 14 april om 16.00 uur in een openbare zitting in de Tweede Kamer de kandidatenlijsten voor het Europees Parlement bekend.


Hoorzitting over voorstel Wet langdurige zorg

14 april 2014

De regering wil de langdurige zorg hervormen. Om de mogelijke gevolgen van de voorgestelde Wet langdurige zorg goed in kaart te brengen, houdt de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierover maandag 14 april van 13.00 tot 18.00 uur een hoorzitting.


Commissie Economische Zaken bezoekt gemeente Kerkrade op maandag 14 april

14 april 2014

Leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken brengen op maandag 14 april 2014 een werkbezoek aan de gemeente Kerkrade. Het bezoek staat in het teken van de mijnbouwproblematiek.


Kamerdelegatie onderzoekt in Bulgarije asielproblematiek

11 april 2014

Kamerleden van de commissie Veiligheid en Justitie gaan van 12 tot 14 april op werkbezoek naar Bulgarije. Daar willen zij persoonlijk poolshoogte nemen van de asielproblematiek in het land. Bulgarije worstelt met een groeiende stroom vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië.


Werkbezoek van commissie Buitenlandse Zaken naar Iran uitgesteld

11 april 2014

Een delegatie van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft besloten om het werkbezoek aan Iran uit te stellen. De uitnodiging voor het werkbezoek kwam van de voorzitter van de Commissie voor Nationale Veiligheid en Buitenlands Beleid van het Iraanse parlement, Alaeddin Boroujerdi. De delegatie had dit werkbezoek aanvankelijk gepland van 27 april tot 3 mei 2014.


Ronald van Raak voorzitter van tijdelijke commissie evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête

11 april 2014

De tijdelijke commissie evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête heeft in haar constituerende vergadering op 10 april 2014 Ronald van Raak (SP) gekozen als voorzitter.


Werkbezoek over windmolenparken op zee

11 april 2014

De Kamerleden van de commissie voor Infrastructuur en Milieu gaan vrijdag 11 april 2014 op werkbezoek in de gemeenten Noordwijk en Zandvoort. Het werkbezoek staat in het teken van windmolenparken op zee.


Debat over aanpassing van het regeerakkoord

8 april 2014

Dinsdag 8 april vergadert de Tweede Kamer vanaf 18.30 over de aanpassingen in het regeerakkoord. Minister-president Rutte en minister van Financiën Dijsselbloem lichten tijdens dit debat de afspraak toe die VVD en PvdA vorige week maakten.


Voorzitter Tweede Kamer spreekt tijdens voorzittersconferentie in Vilnius

7 april 2014

De Voorzitters van parlementen in de landen van de Europese Unie vergaderen van 6 tot 8 april in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. De Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, heeft daar maandagochtend een key note speech gehouden over het thema ‘de subsidiariteitstoets vijf jaar na het in werking treden van het Verdrag van Lissabon’.


Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties start in juni met openbare verhoren

7 april 2014

De Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties begint woensdag 4 juni 2014 met de openbare verhoren.


Commissie Binnenlandse Zaken bezoekt Vlieland en Terschelling

3 april 2014

De commissie voor Binnenlandse Zaken brengt op 3 en 4 april 2014 een werkbezoek aan de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling, op uitnodiging van de provincie Fryslân.


Parlementaire delegatie naar conferentie in Athene

3 april 2014

Een delegatie uit de Eerste Kamer en Tweede Kamer neemt donderdag 3 en vrijdag 4 april deel aan de interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de Europese Unie in Athene. De organisatie van de conferentie is in handen van het Parlement van Griekenland, het land dat momenteel het EU-Raadsvoorzitterschap bekleedt.


Overleg over transitie jeugdzorg

3 april 2014

Op donderdag 3 april spreekt de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verder over de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten. De vergadering is van 13.15 tot 16.15 uur.


vorige 15 resultaten1...7071727374...81volgende 15 resultaten