Stemmingen over de coronawet

De Tweede Kamer debatteerde op woensdag 7 en donderdag 8 oktober met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19). De stemmingen over het wetsvoorstel en wijzingen die de Kamer voorstelt, volgen op dinsdag 13 oktober. Via Debat Direct en deze website zijn de stemmingen vanaf 15.00 uur live te volgen. De stemmingsuitslagen zijn na afloop op deze website te vinden.

Sinds maart 2020 nemen de veiligheidsregio’s maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Maar noodverordeningen zijn alleen geschikt voor (crisis-)situaties van beperkte tijd. Daarom wil het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19). Bevoegdheden liggen dan niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau, met controlemogelijkheden van de gemeenteraad. Dit wetsvoorstel is op dinsdag 7 oktober en woensdag 8 oktober in de Tweede Kamer besproken.

De Tweede Kamer neemt besluiten door na een debat over een onderwerp te stemmen. Na vrijwel ieder coronadebat zijn er stemmingen. De stemmingen over het wetsvoorstel en wijzigingen vanuit de Kamer, zogeheten amendementen, vinden plaats op dinsdag 13 oktober.

Stemmen in coronatijd

De Tweede Kamer kan op verschillende manieren stemmen. Zo kan er bij handopsteken per fractie, hoofdelijk of schriftelijk gestemd worden. Bij stemmen door handopsteken gaat de Voorzitter ervan uit dat de aanwezige fractieleden namens de hele fractie stemmen. Elk Kamerlid kan om een hoofdelijke stemming vragen. Bij een hoofdelijke stemming moeten alle Kamerleden aanwezig zijn, want ieder lid moet mondeling voor of tegen stemmen.

In verband met corona maakte de Tweede Kamer dit voorjaar werkafspraken over de wijze van debatteren en stemmen in coronatijd. Een van de afspraken gaat over het fysiek aanwezig zijn in de Kamer. Bij stemmingen mogen er nu twee leden per fractie aanwezig zijn. Als er hoofdelijk moet worden gestemd dan wordt dat tijdig aangekondigd. De hoofdelijke stemming is dan op een later moment.

Op de stemmingslijst zijn de amendementen en wetsvoorstellen te vinden waarover wordt gestemd. De uitslagen komen na afloop online.

Hoe verder?

De aangenomen amendementen en het wetsvoorstel gaan vervolgens door naar de Eerste Kamer die er later over stemt. De Eerste Kamer let vooral op uitvoerbaarheid van de nieuwe wet en of het voorstel goed in elkaar zit. Wijzigingen zijn niet meer mogelijk, de Eerste Kamer mag alleen 'ja' of 'nee' tegen het voorstel zeggen. De Eerste Kamerleden kunnen wel toezeggingen vragen van de minister, bijvoorbeeld om de wet op een bepaalde manier uit te voeren. Wanneer de Eerste Kamer ook akkoord is, verschijnt de wettekst tenslotte in het Staatsblad , ondertekend door de minister en de Koning. 

Live volgen

De stemming vindt plaats in de plenaire zaal en is vanaf 15.00 uur  live te volgen via deze website  en de app Debat Direct. Meer informatie en schriftelijke stukken met betrekking tot het wetsvoorstel leest u op de wetgevingsmonitor.