Debat over tijdelijke wet coronamaatregelen

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 7 en donderdag 8 oktober over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ter bestrijding van de corona-epidemie. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt hiervoor naar de Kamer.

Sinds maart 2020 nemen de veiligheidsregio’s maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Maar noodverordeningen zijn alleen geschikt voor (crisis-)situaties van beperkte tijd. Daarom wil het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19). Bevoegdheden liggen dan niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau, met controlemogelijkheden van de gemeenteraad.

Advies Raad van State

De regering heeft het wetsvoorstel op 13 juli 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee werd ook het advies openbaar dat de Raad van State een maand eerder daarover uitbracht. De oorspronkelijke versie stuitte op 'aanzienlijke bezwaren', aldus de Raad van State. Zo achtte de Raad de werkingsduur van het wetsvoorstel van één jaar te lang en de parlementaire controle op de concrete maatregelen te beperkt.  

Parlement moet instemmen

In het voorstel dat de Kamer deze week bespreekt, is de werkingsduur teruggebracht naar zes maanden. Aangezien het verloop van de epidemie onzeker is en ook wanneer er een vaccin of medicijnen beschikbaar komen, voorziet de wet in de mogelijkheid van eerdere maar ook latere beëindiging. Als de wet langer dan zes maanden blijft gelden, moet elke drie maanden een nieuwe verlengingsbeslissing aan het parlement worden voorgelegd.

De Kamer informeert zich

Voorafgaand aan het debat van deze week is de Kamer de afgelopen maanden al op verschillende manieren bezig geweest met het wetsvoorstel. De fracties hebben schriftelijk commentaar geleverd en antwoorden gekregen van de minister. Het is besproken in diverse Kamercommissies. De vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben begin september een rondetafelgesprek gehouden over het onderwerp, om de visie van externe deskundigen te horen.   

Hoe verder?

Wanneer de Tweede Kamer deze week het debat afrondt, volgt volgende week dinsdag de stemming over het wetsvoorstel en de eventuele wijzigingen die de Kamer voorstelt. Deze versie gaat naar de Eerste Kamer voor behandeling. De Eerste Kamer let vooral op uitvoerbaarheid van de nieuwe wet en of het voorstel goed in elkaar zit. Wijzigingen zijn niet meer mogelijk, de Eerste Kamer mag alleen 'ja' of 'nee' tegen het voorstel zeggen. De Eerste Kamerleden kunnen wel toezeggingen vragen van de minister, bijvoorbeeld om de wet op een bepaalde manier uit te voeren. Wanneer de Eerste Kamer ook akkoord is, verschijnt de wettekst tenslotte in het Staatsblad, ondertekend door de minister en de Koning. 

Kijk en lees mee

Het debat vindt plaats in de plenaire zaal. Het begint om 10.15 uur en staat geagendeerd tot 18.00 uur op woensdag. Alle fracties kunnen dan hun inbreng geven. Op donderdag is het geagendeerd van 10.15 uur tot 22.00 uur 's avonds. U kunt live meekijken via deze site en de app Debat Direct. Het debat wordt live ondertiteld. Kies daarvoor in de video bij instellingen (rechts onderin) voor ondertiteling. Wilt u meer weten over de voorbereidingen van afgelopen maanden en de schriftelijke stukken die daarbij horen? Bekijk dan eens de wetgevingsmonitor op deze site.