Verantwoordingsdebat: zijn de ambities waargemaakt?

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 29 mei vanaf 13.15 uur over de verantwoordingsstukken van 2023. Hiervoor komen demissionair minister-president Mark Rutte en minister Steven van Weyenberg van Financiën naar de Kamer. Via deze site en de app Debat Direct is het Verantwoordingsdebat live te volgen.

Minister van Financiën Steven van Weyenberg en minister-president Mark Rutte zitten in vak K in de plenaire zaal.
Demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg en demissionair minister-president Mark Rutte.

Het plenaire debat volgt op Verantwoordingsdag, dit jaar op woensdag 15 mei. Kamervoorzitter Martin Bosma nam op deze dag de jaarverslagen van het rijk en de ministeries over 2023 in ontvangst van demissionair minister Van Weyenberg van Financiën. In deze stukken staat hoeveel geld er is uitgegeven en waaraan. Ook staat erin of de doelen in het afgelopen jaar zijn waargemaakt. Op de agenda van het Verantwoordingsdebat staat het overkoepelende jaarverslag en het rapport van de Algemene Rekenkamer. In de weken na het Verantwoordingsdebat worden de afzonderlijke jaarverslagen in commissieverband behandeld.

V-100

Op maandag 27 mei vond de zogenaamde V-100 plaats. De V staat voor verantwoording en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te bekijken. Dit jaar waren mkb’ers uitgenodigd om deel te nemen aan de V-100. De deelnemers aan de V-100 keken mee naar de verantwoording die het kabinet heeft afgelegd over het gevoerde beleid in 2023. De mkb’ers hebben vragen voorbereid over de verantwoordingsstukken die Kamerleden kunnen stellen in het Verantwoordingsdebat.

Live volgen en lees meer

Begrotingscyclus uitgelegd aan de hand van een aantal pictogrammen, over bijvoorbeeld prinsjesdag en verantwoordingsdag