Verantwoordingsdag: zijn de kabinetsplannen waargemaakt?

Kamervoorzitter Martin Bosma heeft vandaag, op Verantwoordingsdag, het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2023 en de departementale jaarverslagen in ontvangst genomen uit handen van demissionair minister Steven van Weyenberg van Financiën. De president van de Algemene Rekenkamer, Pieter Duisenberg, bood daarna de rapporten aan waarin de Rekenkamer het regeringsbeleid van het afgelopen jaar beoordeelt. U kunt het aanbieden van de stukken terugkijken via Debat Direct.

Demissionair minister Steven van Weyenberg van Financiën en de president van de Algemene Rekenkamer, Pieter Duisenberg, staan in vak K in de plenaire zaal. Ze hebben allebei een koffertje voor zich staan.
Verantwoordingsdag 2024: demissionair minister Steven van Weyenberg van Financiën (links) en president van de Algemene Rekenkamer, Pieter Duisenberg.

Derde woensdag van mei

Op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag, presenteert de regering traditioneel de plannen voor het daarop volgende jaar. Tijdens Verantwoordingsdag, ieder jaar op de derde woensdag in mei, is er juist een terugblik. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. Verantwoordingsdag is dus een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer.

Kamer debatteert over stukken

De Tweede Kamer gaat de komende tijd debatteren over de verslagen van de departementen en de Rekenkamer. Dit gebeurt plenair en in de verschillende commissies. Het plenaire Verantwoordingsdebat is gepland op 29 mei. In de periode tot aan het zomerreces zullen de vaste Kamercommissies over de afzonderlijke jaarverslagen debatteren met de betreffende bewindspersonen. 

V-100

Na Verantwoordingsdag vindt sinds 2017 de zogeheten V-100 plaats. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministers kritisch te bekijken. Het doel van de V-100 is om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van Kamer. De deelnemers aan de V-100 krijgen die dag de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen van de ministeries, aan de hand van vooraf geselecteerde thema's. Dit jaar is de V-100 op maandag 27 mei. Het thema is ‘Omgaan met plotselinge schaarste en onzekerheden’. De Tweede Kamer nodigt op deze dag mkb-ondernemers uit om naar de jaarverslagen te kijken. 

Voorbereiding op debatten

Ter voorbereiding op de verschillende debatten zijn er twee briefings voor Kamerleden. De Algemene Rekenkamer verzorgt een besloten technische briefing over de rijksbrede resultaten van het verantwoordingsonderzoek. Daarnaast is er een openbare technische briefing door het CBS over de Monitor Brede Welvaart en de duurzaamheidsdoelen op 23 mei om 11.30 uur.

Lees meer, kijk terug en volg live

Kamervoorzitter staat in de plenaire zaal en heeft papieren in zijn hand. Achter hem de bode die de stukken aan hem heeft overhandigd.

Bekijk ook de infographic

In een tijdlijn, die als een slinger over de afbeelding loopt, zijn met tekst en beeld de verschillende momenten in de begrotingscyclus in beeld gebracht.
Klik op de afbeelding voor een groter formaat van de infographic.