Plenair debat : Verantwoordingsdebat over het jaar 2023

De vergadering is geweest

29 mei 2024
13:15 - 18:12 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van de vervolgacties inzake "Ongekend onrecht"

  Loading data
 2. 2

  EMU-saldo 2023

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016 (Kamerstuk 33670-16)

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de evaluatie ‘Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1)

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over begroten en verantwoorden (o.a. Kamerstuk 31865-228)

  Loading data
 6. 6

  Financieel jaarverslag van het Rijk 2023

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2023

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2024

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data