Rondetafelgesprek en debatten over lezen

Lezen lijkt het thema op 23 september in de Tweede Kamer. Er is een rondetafelgesprek over leesvaardigheid en de Kamer debatteert plenair over laaggeletterdheid, bibliotheken en de prijs van boeken. U kunt al deze onderwerpen live volgen via deze site en de app Debat Direct.

De Tweede Kamer heeft zelf een monumentale bibliotheek, de Handelingenkamer. Behalve de verslagen van alle vergaderingen staan daar ook historische boeken.

Rondetafelgesprek

Uit de jaarlijkse Staat van het Onderwijs 2020 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren al jaren daalt. Internationaal onderzoek wiijst zelfs uit dat bijna een kwart van de 15-jarigen in Nederland laaggeletterd is. De Tweede Kamer wil graag weten hoe dit komt. Er is en wordt al veel onderzoek naar de oorzaken gedaan, daarom wil de Kamer eerst vooral een beter overzicht krijgen van hoe het met de onderzoeken staat. De deskundigen zijn uitgenodigd voor het rondetafelgesprek, kunnen daar een beeld van schetsen.

Deskundigen

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert het rondetafelgesprek. De volgende deskundigen zullen hun visie geven:  

Blok I (13.30-14.00 uur)

  • Joyce Gubbels, orthopedagoog, senior onderzoeker Expertisecentrum Nederlands
  • Paul van den Broek, hoogleraar cognitieve en neurobiologische grondslagen van Leren en Doceren, Universiteit Leiden

Blok II (14.05-14.35 uur)

  • Geke van Velzen, Stichting Lezen en Schrijven, mede i.v.m. literatuuronderzoek naar oorzaken van taalachterstanden onder jongeren, samen met UNESCO en de Vrije Universiteit Brussel
  • Roel van Steensel, bijzonder hoogleraar Leesgedrag, Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting Lezen

Blok III (14.40-15.10 uur)

  • Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Marita Eskes, senior onderwijsadviseur primair onderwijs taal-/lezen en didactisch handelen’, Expertis Onderwijsadviseurs

Blok IV (15.15- 16.00 uur)

  • Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Utrecht en Raad voor Neerlandistiek
  • Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek UvA, o.a. onderzoek leesproblemen en leesstoornissen
  • Ewald Vervaet, ontwikkelingspsycholoog, WSK kleuteronderwijs

Live meekijken

Het rondetafelgesprek vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur. U kunt live meekijken via deze site of de app Debat Direct.

Debat laaggeletterdheid

Van ongeveer 10.40 tot 11.00 uur debatteert de Kamer over de laaggeletterdheid in Nederland. Het gaat hier om de plenaire voortzetting van een overleg dat tot nu toe schriftelijk is verlopen. Het overleg ging over de vraag hoe het staat in Nederland met de verbetering van laaggeletterdheid. Het overleg wordt afgerond als plenair debat omdat Kamerleden anders geen moties kunnen indienen. Lees meer over andere vormen van debat die de Kamer hanteert.

Live meekijken

Het debat is live te volgen via deze site of de app Debat Direct.

Debat openbare bibliotheken, Koninklijke Bibliotheek en de boekenprijs

Ook het derde onderwerp dat met lezen te maken heeft, is een plenaire voortzetting van een schriftelijk overleg. Dit debat vindt plaats van 11.00 tot 11.20 uur. De onderwerpen zijn de evaluatie van het stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen, het advies van de Raad voor Cultuur daarover, de wet op de vaste boekenprijs en het beleidsplan voor de Koninklijke Bibliotheek.

Het debat is live te volgen via deze site of de app Debat Direct.