Informateur Schippers op het Binnenhof

Gespreksronde fractievoorzitters

Informateur Schippers spreekt op vrijdag 26 mei met de volgende fractievoorzitters in de Stadhouderskamer in het Tweede Kamergebouw (op volgorde van ontvangst):

  • Henk Krol (50PLUS)
  • Geert Wilders (PVV)
  • Jesse Klaver (GroenLinks)
  • Mark Rutte (VVD)
  • Sybrand van Haersma Buma (CDA)
  • Lodewijk Asscher (PvdA)
  • Gert-Jan Segers (ChristenUnie)
  • Alexander Pechtold (D66)

Schippers zal telefonisch overleggen met fractievoorzitters Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Tunahan Kuzu (DENK) en Thierry Baudet (FvD).

Brief

Informateur Schippers voerde op dinsdag 23 mei een verkennend gesprek over de kabinetsformatie met fractievoorzitters Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Hierin bleek dat D66 en de ChristenUnie niet gaan onderhandelen over een kabinet met VVD en CDA. Schippers liet daarop op woensdag 24 mei in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib weten dat zij nog meer tijd nodig heeft voor haar verkennende onderzoek naar de mogelijkheden voor de formatie van een nieuw kabinet.

Opdracht

De Tweede Kamer heeft Edith Schippers opnieuw aangewezen als informateur voor de kabinetsformatie. Dat gebeurde op woensdag 17 mei 2017 in een debat over het vastlopen van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Schippers kreeg in het debat de opdracht van de Kamer om op korte termijn de mogelijkheden te verkennen voor de vorming van een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer. Ze begon hiervoor woensdagmiddag 17 mei met een gesprekronde met de fractievoorzitters. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib informeerde de Koning over de uitkomst van het debat.

Vastgelopen onderhandelingen

Informateur Edith Schippers heeft dinsdag 16 mei haar eindverslag aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Hierin gaat Schippers in op de vastgelopen onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Zij schreef dat door gebrek aan overeenstemming over het onderwerp migratie "de vereiste gemeenschappelijke basis voor voortzetting van de besprekingen en de totstandkoming van een akkoord ontbreekt".

Kamervoorzitter Arib en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer spreken in de Rooksalon over het verdere proces van de formatie.