Kamer akkoord met nieuwe informateur

30 mei 2017, debat - De Kamer benoemt minister van staat Tjeenk Willink tot nieuwe informateur. Daarmee gaat de kabinetsformatie na 75 dagen een nieuwe fase in.

Nu informateur Schippers haar formatiepogingen heeft opgegeven, begint er volgens haar een tussenfase, waarin Tjeenk Willink zowel de mogelijkheden van een meerderheidskabinet, als die van een minderheidskabinet moet onderzoeken. Alleen de PVV en Forum voor Democratie zijn tegen de benoeming van de nieuwe informateur.

Discussie over rol D66

Mark Rutte (VVD) heeft zich verbaasd over de snelheid waarmee de optie van coalitieonderhandelingen met de ChristenUnie weer van tafel was verdwenen na het gesprek op 23 mei tussen de fractievoorzitters van D66 en ChristenUnie. Volgens Buma (CDA) heeft Pechtold (D66) met zijn eisen over medisch-ethische kwesties Segers (ChristenUnie) tijdens dat gesprek "over de tafel getrokken".

Ook Segers uit zijn teleurstelling over het gesprek met D66. Hij zegt daar niet de indruk gekregen te hebben dat Pechtold wilde samenwerken. De ChristenUnie blijft, indien gewenst, bereid gesprekken te voeren: blijf elkaar zoeken, blijf elkaar vinden.

Pechtold vindt niet dat hij eisen vooraf heeft gesteld aan de ChristenUnie. Onderhandelingen met die partij zijn volgens hem al direct gestrand omdat een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet stabiel zal zijn. Die coalitie heeft slecht 76 zetels in de Tweede Kamer. En de verschillen tussen D66 en de ChristenUnie over medisch-ethische kwesties zijn volgens Pechtold te groot.

Vervolg

Hoe nu verder met coalitieonderhandelingen?

  • Door de PVV niet uit te nodigen voor een gesprek, bewijzen de andere partijen volgens Wilders (PVV) dat zij "lak hebben" aan de democratie
  • Klaver (GroenLinks), Krol (50PLUS) en Kuzu (DENK) benadrukken dat nu ook de mogelijkheid van een minderheidskabinet serieus bekeken moet worden
  • Van der Staaij (SGP) wil niet te gemakkelijk kiezen voor een minderheidskabinet, omdat daarmee "ongewenstverklaringen" worden beloond
  • Roemer (SP) blijft zich erover verbazen dat het CDA niet bereid is om de mogelijkheid van een centrumlinks kabinet te onderzoeken
  • Asscher (PvdA) dringt aan op heropening van onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks
  • Thieme (PvdD) wil een groen-liberaal kabinet van VVD, D66, GroenLinks, SP en PvdD
  • Baudet (FvD) noemt Tjeenk Willink een "kartelkardinaal" en wil dat de Kamer zelf een nieuwe informateur uit haar midden kiest

De Kamer sprak eerder op 28 maart en op 17 mei over de formatie. Zij stemt aansluitend op het debat over de ingediende motie.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.