Debat over rapport parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening

De Tweede Kamer debatteerde op dinsdag 23 en donderdag 25 april over het rapport ‘Blind voor mens en recht’ van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening.

Overzicht van de plenaire zaal. Leden van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening zitten in vak K en een Kamerlid voert het woord achter het spreekgestoelte. i.
Kamerlid Jimmy Dijk (SP) spreekt op de eerste dag van het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening.

Lees meer en kijk terug

Presentatie rapport 

De commissie presenteerde op maandag 26 februari haar rapport ‘Blind voor mens en recht’. Commissievoorzitter Michiel van Nispen lichtte de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen toe. Kamervoorzitter Martin Bosma nam het rapport namens de Tweede Kamer in ontvangst. In dit rapport zijn de bevindingen uit het bronnenonderzoek, de besloten voorgesprekken, de gevorderde documenten en de openbare verhoren verwerkt. 

Hoofdconclusie

In het rapport trekt de commissie conclusies en doet zij aanbevelingen om een aantal zaken te veranderen. Dit is de volledige hoofdconclusie: 
In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest voor mens en recht, waardoor levens zijn vermorzeld. Het is pijnlijk dat juist het systeem van sociale zekerheid en toeslagen dat is bedoeld om mensen te ondersteunen, diezelfde mensen in de vernieling heeft geholpen. Het kabinet en het parlement hebben gefaald, de uitvoering heeft onrechtmatig gehandeld en de rechtspraak is tekortgeschoten in het bieden van bescherming aan mensen. Hierdoor zijn grondrechten van mensen geschonden en is de rechtsstaat terzijde geschoven. Daar liggen patronen aan ten grondslag die tot op de dag van vandaag nog niet doorbroken zijn. 

Vak K

De leden van de enquêtecommissie zitten tijdens het plenaire debat in vak K, gewoonlijk de plek voor bewindspersonen of Kamerleden die een initiatiefswetsvoorstel hebben ingediend. De eerste dag van het debat, dinsdag 23 april, kwamen de woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer aan het woord. Op donderdag 25 april werd het debat vervolgd. 

Wat is een parlementaire enquête? 

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen. Nederlandse staatsburgers die worden opgeroepen door de commissie, zijn verplicht te verschijnen. 

De leden van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening staan dichtbij elkaar in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer.
De commissieleden v.l.n.r.: Senna Maatoug (GroenLinks-PvdA), Lammert van Raan (PvdD), Farid Azarkan (Denk), Michiel van Nispen, (SP), Salima Belhaj (D66), Evert Jan Slootweg (CDA), Thierry Aartsen (VVD) en Sylvana Simons (Bij1). Na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer op 6 december 2023 hebben de leden Aartsen en Maatoug onder leiding van commissievoorzitter Van Nispen het onderzoek afgerond.