Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over ongeveer 14.000 leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen die volgens het Centraal Planbureau zonder verder ingrijpen een hoger schooladvies mislopen

2020D29456
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de wijze waarop de Commissie van wijzen geoordeeld heeft dat bepaalde CAF-zaken wel vergelijkbaar zijn met CAF-11, waardoor de hele groep ouders in principe in aanmerking komt voor compensatie, en andere CAF-zaken niet

2020D29406
Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën

Kies periode

tot Toepassen