Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.176)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

77e vergadering, dinsdag 28 mei 2024

77e vergadering, dinsdag 28 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toekomst van Tata Steel; Sluiting;

Plenaire verslagen

76e vergadering, donderdag 23 mei 2024

76e vergadering, donderdag 23 mei 2024; Opening; Hamerstukken; Hamerstukken; Mededelingen; Box 3; Gewasbeschermingsmiddelen; Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 mei 2024; Energiewet; Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Energiewet; Sluiting;

Plenaire verslagen

75e vergadering, woensdag 22 mei 2024

75e vergadering, woensdag 22 mei 2024; Opening; Eindverslag van de informateurs; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag van de informateurs; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

74e vergadering, dinsdag 21 mei 2024

74e vergadering, dinsdag 21 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanbieding jaarverslag van de Nationale ombudsman over het jaar 2023; Raad Concurrentievermogen d.d. 23 en 24 mei 2024...

Plenaire verslagen

73e vergadering, donderdag 16 mei 2024

73e vergadering, donderdag 16 mei 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Staat van de Europese Unie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de Europese Unie; Inzet algoritmes en data-ethiek; Verzameldebat BES; Extra regeling van werkzaamheden; Voortgang en evaluatie...

Plenaire verslagen

72e vergadering, woensdag 15 mei 2024

72e vergadering, woensdag 15 mei 2024; Opening; Mededelingen; Extra regeling van werkzaamheden; Aanbieding van de verantwoordingsstukken voor het jaar 2023; Regeling van werkzaamheden; Vervoersarmoede; Sluiting;

Plenaire verslagen

71e vergadering, dinsdag 14 mei 2024

71e vergadering, dinsdag 14 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet integrale suïcidepreventie; Rapport "Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie"...

Plenaire verslagen

70e vergadering, donderdag 25 april 2024

70e vergadering, donderdag 25 april 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Regeling van werkzaamheden ; Stemmingen; Antisemitisme; Stemmingen; Antisemitisme; Tweeminutendebat Mestbeleid; Tweeminutendebat...

Plenaire verslagen

69e vergadering, woensdag 24 april 2024

69e vergadering, woensdag 24 april 2024; Opening; Mededelingen; Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten; Wet betaalbare huur; Sluiting;

Plenaire verslagen

68e vergadering, dinsdag 23 april 2024

68e vergadering, dinsdag 23 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Artikel 100-brief over een aanvullende bijdrage aan de maritieme veiligheid...

Plenaire verslagen

67e vergadering, donderdag 18 april 2024

67e vergadering, donderdag 18 april 2024; Opening; Mededelingen; Wet bemanning zeeschepen; Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet...

Plenaire verslagen

66e vergadering, woensdag 17 april 2024

66e vergadering, woensdag 17 april 2024; Opening; Mededelingen; Wet kinderopvang BES; Bestuurlijke organisatie en democratie; EU-voorstellen inzake het pakket ter verdediging van de democratie; Woningbouwopgave en koopsector; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Wijziging van de Vreemdelingenwet...

Plenaire verslagen

65e vergadering, dinsdag 16 april 2024

65e vergadering, dinsdag 16 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Buitengewone Europese top van 17 en 18 april 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

64e vergadering, donderdag 11 april 2024

64e vergadering, donderdag 11 april 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Acute Zorg; Kansspelen; Personen- en familierecht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tekort aan plekken in de gevangenissen; Gasmarkt en leveringszekerheid; Belastingdienst; Initiatiefwetsvoorstel-Maatoug tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting...

Plenaire verslagen

63e vergadering, woensdag 10 april 2024

63e vergadering, woensdag 10 april 2024; Opening; Mededelingen; Strategische keuzes bereikbaarheid; Circulair bouwen; Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie; Effecten en gevolgen van het pandemieverdrag; Wijziging van de Wet op...