Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.168)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

69e vergadering, woensdag 24 april 2024

69e vergadering, woensdag 24 april 2024; Opening; Mededelingen; Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten; Wet betaalbare huur; Sluiting;

Plenaire verslagen

68e vergadering, dinsdag 23 april 2024

68e vergadering, dinsdag 23 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Artikel 100-brief over een aanvullende bijdrage aan de maritieme veiligheid...

Plenaire verslagen

67e vergadering, donderdag 18 april 2024

67e vergadering, donderdag 18 april 2024; Opening; Mededelingen; Wet bemanning zeeschepen; Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet...

Plenaire verslagen

66e vergadering, woensdag 17 april 2024

66e vergadering, woensdag 17 april 2024; Opening; Mededelingen; Wet kinderopvang BES; Bestuurlijke organisatie en democratie; EU-voorstellen inzake het pakket ter verdediging van de democratie; Woningbouwopgave en koopsector; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Wijziging van de Vreemdelingenwet...

Plenaire verslagen

65e vergadering, dinsdag 16 april 2024

65e vergadering, dinsdag 16 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Buitengewone Europese top van 17 en 18 april 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

64e vergadering, donderdag 11 april 2024

64e vergadering, donderdag 11 april 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Acute Zorg; Kansspelen; Personen- en familierecht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tekort aan plekken in de gevangenissen; Gasmarkt en leveringszekerheid; Belastingdienst; Initiatiefwetsvoorstel-Maatoug tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting...

Plenaire verslagen

63e vergadering, woensdag 10 april 2024

63e vergadering, woensdag 10 april 2024; Opening; Mededelingen; Strategische keuzes bereikbaarheid; Circulair bouwen; Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie; Effecten en gevolgen van het pandemieverdrag; Wijziging van de Wet op...

Plenaire verslagen

62e vergadering, dinsdag 9 april 2024

62e vergadering, dinsdag 9 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Externe veiligheid; Wet integrale suïcidepreventie; Sluiting;

Plenaire verslagen

61e vergadering, donderdag 4 april 2024

61e vergadering, donderdag 4 april 2024; Opening; Mededelingen; Dalende vaccinatiegraad; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden; Eurogroep/Ecofin-Raad d.d. 11 en 12 april 2024; Extra belasting voor extreem rijken...

Plenaire verslagen

60e vergadering, woensdag 3 april 2024

60e vergadering, woensdag 3 april 2024; Opening; Mededelingen; Implementatie van het VN-verdrag Handicap; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Implementatie van het VN-verdrag Handicap; Wet NLQF; Verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn...

Plenaire verslagen

59e vergadering, dinsdag 2 april 2024

59e vergadering, dinsdag 2 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici; Sluiting;

Plenaire verslagen

58e vergadering, donderdag 28 maart 2024

58e vergadering, donderdag 28 maart 2024; Opening; Mededelingen; Extra regeling van werkzaamheden; Hamerstukken; Gesloten jeugdzorg; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gesloten jeugdzorg; Natuurherstelverordening en impactanalyse; Sluiting;

Plenaire verslagen

57e vergadering, woensdag 27 maart 2024

57e vergadering, woensdag 27 maart 2024; Opening; Mededelingen; Leraren; Toezicht en handhaving; Spoor; Landbouw, klimaat en voedsel; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap; Voortgang proces BFTK 2024-2028; Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie...

Plenaire verslagen

56e vergadering, dinsdag 26 maart 2024

56e vergadering, dinsdag 26 maart 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wadden; Maritiem; Vreemdelingen- en asielbeleid; Artikel 100-brief voor een militaire missie op de Rode Zee; Sluiting;

Plenaire verslagen

55e vergadering, donderdag 21 maart 2024

55e vergadering, donderdag 21 maart 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad d.d. 25 maart 2024; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verzamelwet VWS 2023; Fraudebestrijding door DUO; EU-klimaatdoel 2040; Stemmingen...