Toezeggingen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken, Dijk, J.J. van

Toezeggingen

Toezegging bij Voortgang/evaluatie missies

Toezegging bij Voortgang/evaluatie missies. Voor 31 mei 2023 verschijnt de evaluatie van de evacuatie uit Afghanistan en voor 1 juli 2023 de eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support. De Kamer ontvangt hier zo snel mogelijk een kabinetsreactie op.

TZ202211-071

Toegezegd aan Dijk, J.J. van

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN. De minister zegt toe de Kamer na de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022 te informeren over de uitvoering van de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 2369) inzake het tegengaan van straffeloosheid in Jemen

TZ202209-003

Toegezegd aan Dijk, J.J. van