Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister neemt in haar reactie op de uitkomsten van de commissie Sociaal minimum, ook haar reactie op het essay 'Bestaanszekerheid als belofte' van de VNG mee.

TZ202304-007

Toegezegd aan Palland, H.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezegging bij Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitbreiden van de zzp-agenda met een actueel onderzoek om zzp-ers door te laten groeien naar zelfstandigen met personeel of naar mkb-ers. De minister SZW komt hier samen met de minister van EZ op terug.

TZ202309-039

Toegezegd aan Palland, H.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023

Toezegging bij Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023. De minister gaat in het komende verslag van de Raad in op de vraag van het lid Palland (CDA) over hoe het rechtsvermoeden uit de richtlijn platformwerk zich verhoudt tot het Nederlands arbeidsrecht.

TZ202303-049

Toegezegd aan Palland, H.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023

Toezegging bij Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023. De minister informeert de Kamer over de sociale zekerheid van grensarbeiders die hybride werken.

TZ202303-048

Toegezegd aan Palland, H.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderopvang

Toezegging bij Kinderopvang . De minister zegt toe in de volgende voortgangsbrief over de Kinderopvang, die aan het einde van het voorjaar aan de Kamer wordt toegezonden, in te gaan op de taaleis en de manier van het toetsen hiervan.

TZ202211-139

Toegezegd aan Palland, H.M.