Toezeggingen : Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

De minister neemt in haar reactie op de uitkomsten van de commissie Sociaal minimum, ook haar reactie op het essay 'Bestaanszekerheid als belofte' van de VNG mee.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Palland, H.M. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03432
Datum: 30 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitvoering sociale zekerheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid