Toezeggingen : Toezegging bij Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitbreiden van de zzp-agenda met een actueel onderzoek om zzp-ers door te laten groeien naar zelfstandigen met personeel of naar mkb-ers. De minister SZW komt hier samen met de minister van EZ op terug.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Palland, H.M. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A00537
Datum: 17 feb 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid