Toezeggingen : Toezegging bij Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023

De minister gaat in het komende verslag van de Raad in op de vraag van het lid Palland (CDA) over hoe het rechtsvermoeden uit de richtlijn platformwerk zich verhoudt tot het Nederlands arbeidsrecht.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Palland, H.M. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01406
Datum: 9 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid